mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zákaz konzumace alkoholických nápojů

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města se usneslo dne 25. 03. 2009 vydat podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
Více informací čtěte v obecně závazné vyhlášce č. 2/2009.

Nově obecně závazná vyhláška 18/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů.

 
P.ř. vrstva minimální měřítko maximální měřítko
1  zákaz konzumace alkoholických nápojů  neomezeno  neomezeno
2  bloková mapa  1 : 20 000  neomezeno
3  hlavní komunikace  neomezeno  1 : 20 000
4  hranice parcel  neomezeno  neomezeno
5  jezera  neomezeno  1 : 20 000
6  katastry  neomezeno  neomezeno
7  lesy  neomezeno  1 : 20 000
8  letecký snímek 2014  1 : 5 000  1 : 200
9  městská zeleň  neomezeno  1 : 20 000
10  obce  neomezeno  neomezeno
11  obvody  neomezeno  neomezeno
12  průmyslové areály  neomezeno  1 : 20 000
13  řeky  neomezeno  neomezeno
14  sady a parky  neomezeno  neomezeno
15  uliční síť  neomezeno  neomezeno
16  vedlejší komunikace  1 : 60 000  1 : 20 000
17  vnitřní kresba parcel  neomezeno  neomezeno
18  zastavěná plocha  neomezeno  1 : 20 000
19  železniční stanice  1 : 80 000  neomezeno