mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - Cyklistické stezky

Cyklistické trasy

cyklistické trasy


Mapa cyklistických stezek a cyklistických objektů (mapa, odpočívka, uzamykatelný stojan na kola, ...), a to vše nejen na území města Ostravy.

 
P.ř. vrstva minimální měřítko maximální měřítko
1  bloková mapa  1 : 20 000  neomezeno
2  cyklistické objekty  neomezeno  1 : 5000
3  cyklistické stezky  neomezeno  1 : 5000
4  hlavní komunikace  neomezeno  1 : 20 000
5  hranice parcel  1 : 10 000  neomezeno
6  jezera  neomezeno  1 : 20 000
7  katastry  neomezeno  neomezeno
8  lesy  neomezeno  1 : 20 000
9  letecký snímek 2014   1 : 5 000  1 : 200
10  městská zeleň  neomezeno  1 : 20 000
11  název cyklo trasy  1 : 100 000  neomezeno
12  obce  neomezeno  neomezeno
13  obvody  neomezeno  neomezeno
14  průmyslové areály  neomezeno  1 : 20 000
15  řeky  neomezeno  neomezeno
16  uliční síť  1 : 20 000  neomezeno
17  vedlejší komunikace  1 : 60 000  1 : 20 000
18  vnitřní kresba parcel  1 : 10 000  neomezeno
19  zastavěná plocha  neomezeno  1 : 20 000
20  železnice  neomezeno  neomezeno