mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Dům roku v Ostravě

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - Cyklistické stezky

Cyklistické trasy

cyklistické trasy


Mapa cyklistických stezek a cyklistických objektů (mapa, odpočívka, uzamykatelný stojan na kola, ...), a to vše nejen na území města Ostravy.

 
P.ř. vrstva minimální měřítko maximální měřítko
1  bloková mapa  1 : 20 000  neomezeno
2  cyklistické objekty  neomezeno  1 : 5000
3  cyklistické stezky  neomezeno  1 : 5000
4  hlavní komunikace  neomezeno  1 : 20 000
5  hranice parcel  1 : 10 000  neomezeno
6  jezera  neomezeno  1 : 20 000
7  katastry  neomezeno  neomezeno
8  lesy  neomezeno  1 : 20 000
9  letecký snímek 2014   1 : 5 000  1 : 200
10  městská zeleň  neomezeno  1 : 20 000
11  název cyklo trasy  1 : 100 000  neomezeno
12  obce  neomezeno  neomezeno
13  obvody  neomezeno  neomezeno
14  průmyslové areály  neomezeno  1 : 20 000
15  řeky  neomezeno  neomezeno
16  uliční síť  1 : 20 000  neomezeno
17  vedlejší komunikace  1 : 60 000  1 : 20 000
18  vnitřní kresba parcel  1 : 10 000  neomezeno
19  zastavěná plocha  neomezeno  1 : 20 000
20  železnice  neomezeno  neomezeno