mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Dům roku v Ostravě

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - Mapa živě

Mapa živě

mapa živě

Mapa čísel popisných a orientačních poskytuje vyhledávání budov podle názvu ulice, čísla popisného nebo čísla orientačního. Vyhledání parcely s odkazem na stránky státní správy zememěřictví a katastru.

Vrstva "bloková mapa" obsahuje budovy, zastavěnou plochu, les, městskou zeleň a vodní plochy.

 
P.ř. vrstva minimální měřítko maximální měřítko
1  bloková mapa  1 : 20 000  neomezeno
2  cenová mapa č. 15  neomezeno  neomezeno
3  hlavní komunikace  neomezeno  1 : 20 000
4  hranice parcel  1 : 10 000  neomezeno
5  jezera  neomezeno  1 : 20 000
6  katastry  neomezeno  neomezeno
7  lesy  neomezeno  1 : 20 000
8  letecký snímek 2014  1 : 5 000  1 : 200
9  městská zeleň  neomezeno  1 : 20 000
10  obce  neomezeno  neomezeno
11  obvody  neomezeno  neomezeno
12  průmyslové areály  neomezeno  1 : 20 000
13  řeky  neomezeno  neomezeno
14  uliční síť  1 : 20 000  neomezeno
15  územní plán - se nezobrazuje  neomezeno  1 : 5 000
16  vedlejší komunikace  1 : 60 000  1 : 20 000
17  vnitřní kresba parcel  1 : 10 000  neomezeno
18  zastavěná plocha  neomezeno  1 : 20 000
19  železnice  neomezeno  neomezeno
20  železniční stanice  1 : 80 000  neomezeno