mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

POI - body zájmu

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - Mapa živě

Mapa živě

mapa živě

Mapa čísel popisných a orientačních poskytuje vyhledávání budov podle názvu ulice, čísla popisného nebo čísla orientačního. Vyhledání parcely s odkazem na stránky státní správy zememěřictví a katastru.

Vrstva "bloková mapa" obsahuje budovy, zastavěnou plochu, les, městskou zeleň a vodní plochy.

 
P.ř. vrstva minimální měřítko maximální měřítko
1  bloková mapa  1 : 20 000  neomezeno
2  cenová mapa č. 15  neomezeno  neomezeno
3  hlavní komunikace  neomezeno  1 : 20 000
4  hranice parcel  1 : 10 000  neomezeno
5  jezera  neomezeno  1 : 20 000
6  katastry  neomezeno  neomezeno
7  lesy  neomezeno  1 : 20 000
8  letecký snímek 2014  1 : 5 000  1 : 200
9  městská zeleň  neomezeno  1 : 20 000
10  obce  neomezeno  neomezeno
11  obvody  neomezeno  neomezeno
12  průmyslové areály  neomezeno  1 : 20 000
13  řeky  neomezeno  neomezeno
14  uliční síť  1 : 20 000  neomezeno
15  územní plán - se nezobrazuje  neomezeno  1 : 5 000
16  vedlejší komunikace  1 : 60 000  1 : 20 000
17  vnitřní kresba parcel  1 : 10 000  neomezeno
18  zastavěná plocha  neomezeno  1 : 20 000
19  železnice  neomezeno  neomezeno
20  železniční stanice  1 : 80 000  neomezeno