mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Dům roku v Ostravě

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy

Mapový portál

Máte k dispozici mapy dynamické a mapy statické.
Více informací se dovíte na příslušných odkazech.

Dynamické mapy jsou tvořeny mapovými vrstvami, ty pak tvoří mapovou službu. Nyní můžete využívat tyto mapové služby:

Mapové vrstvy (obvody, parcely, ...) jsou stejné pro všechny mapové služby. Přehled používaných vrstev je uvedený níže v tabulce. Přesný seznam a popis mapových vrstev je zobrazen u každé služby zvlášť.

Vrstva Minimální měřítko Maximální měřítko
hranice města ostravy neomezeno neomezeno
hranice městských obvodů neomezeno neomezeno
hranice katastrů neomezeno neomezeno
hranice přidružených obcí neomezeno neomezeno
uliční síť 20 000 neomezeno
adresní body 10 000 neomezeno
hranice parcel 10 000 neomezeno
vnitřní kresba parcel 7 000 neomezeno
významné krajinné prvky 7 000 neomezeno
územní plán (ÚP) neomezeno 5 000
dotazová vrstva k ÚP 15 000 2 500
Cenová mapa č.7 neomezeno neomezeno
Cenová mapa č.6 neomezeno neomezeno
Cenová mapa č.5 neomezeno neomezeno
Cenová mapa č.4 neomezeno neomezeno
Cenová mapa č.3 neomezeno neomezeno
Cenová mapa č.2 neomezeno neomezeno
bloková mapa 15 000 neomezeno
rastrová mapa 20 000 2 000
cyklistické stezky, projekty neomezeno 2 000
cyklistické objekty neomezeno 2 000
železnice neomezeno neomezeno
lesy neomezeno 20 000
vodní toky neomezeno 20 000
vodní plochy neomezeno 20 000
     

Poskytované mapové služby Vám přiblíží Ostravu pomocí jednotlivých mapových vrstev. Seskupení některých mapových vrstev pak tvoří mapovou službu a ty jsou rozděleny podle účelu, pro které vznikly.
Všechny výše uvedené mapové služby jsou zprostředkovány pomocí ESRI software ArcIMS.
Mapový klient je pak tvořen pomocí rámců (frame) a je testován pro prohlížeče MS Ineternet Explorer, Fire Fox a Netscape. Toto může být omezení pro nemoderní prohlížece. Dále se využívá tzv. vyskakovacich oken (win popups), proto je pro náš server neblokujte, více inforamcí o se dozvíte v nápovědě.