Hledat

Hledat adresu

Hledat parcelu

Hledat ulici

Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí

Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí

e-UtilityReport

Město Ostrava podpořilo nasazení služby e-UtilityReport, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.
V případě, kdy se budete domívat, že vygenerovaný počet žádostí je nadbytečný, doporučujeme před odesláním těchto žádostí konzultaci s pracovníky příslušného stavebního úřadu.

Aplikace se nachází zde.

Uživatelská dokumentace MAWIS pro mapové služby obsahuje základní technické informace o MAWIS, potřebné požadavky a nastavení na straně uživatele a návod k ovládání aplikace.