mapové služby

Nápověda k mapovým službám

Kontakt na oddělení GIS

Odkazy

Ceník

Nápověda - Nápověda k mapovým službám

Nápověda k mapovým službám

přehledka Vypne nebo zapne zobrazení přehledky.
Malé okno s mapou umístěné v horním levém rohu mapového okna neustále zobrazuje celkový náhled na území, nad nímž se pohybujeme. Z přehledky lze získat informaci o aktuální poloze uživatele, resp. mapového okna vzhledem k celému území. Místo je označeno obdélníkem s černým okrajem. Při velmi velkém přiblížení (velké měřítko) mapy bude černý obdélník v přehledové mapě velmi malý a tím hůře viditelný. Při prvotním spuštění aplikace je černě orámováno v přehledce celé území, neboť i uživatel vidí v mapovém okně plný rozsah mapy. Při práci s mapovou aplikací se lze velice rychle posouvat celou oblastí i v detailních pohledech, jestliže budeme klikat přímo do přehledky. Hlavní mapa se automaticky přesune nad zvolenou oblast a zachová si navolené měřítko.
legenda Vypne nebo zapne zobrazení přehledky.
Zobrazí seznam vrstev s přepínači pro ovládání viditelnosti - pokud je přepínač zatrhnut, vrstva se vykreslí a naopak. Při prvním zobrazení vidíte pouze několik málo témat, při postupném zvětšení mapy se vykreslují další. Pokud při práci nestačí pouhé zobrazení témat, lze přepnout na podrobnou legendu, v níž se zobrazí nejen seznam témat, ale i jejich barevná klasifikace a jejich symbologie prezentovaná mapou.
přiblížení v mapě Přiblížení v mapě.
Stiskněte tlačítko a natáhněte obdélník nad mapou, který ohraničí oblast, kterou chcete zvětšit. Pokud pouze kliknete do mapy, zvětší se mapa o daný krok a bod kliknutí se stane novým středem zobrazení.
oddálení v mapě Oddálení v mapě.
Stiskněte tlačítko a ohraničte v mapě oblast nebo jen do mapy klikněte. Pokud pouze kliknete do mapy, zmenší se mapa o daný krok a bod kliknutí se stane novým středem zobrazení.
posunutí v mapě Posunutí mapy.
Slouží k posunu mapy do libovolného směru. Stiskněte levé tlačítko myši někde nad mapou a za stálého držení levého tlačítka myši lze posunout mapu dle libosti. Aktuální mapový výřez bude posunut nad oblast, která odpovídá Vašemu požadavku. Nový mapový výřez doplní zatím nezobrazenou část mapy.
identifikace Identifikace.
Umožňuje získat informace o prvcích mapy v místě kliknutí. Informace pocházejí z těch témat, ketrá jsou zobrazená a která si nesou informace z atributové tabulky.
měření vzdálenosti Měření vzdálenosti.
Nástroj pro měření délek umožňuje zadat v mapovém okně lomenou čáru. Celková délka čáry i délka posledního vytvářeného úseku se zobrazují u horního okraje mapového okna. Vzdálenost je měřena v metrech. Pro vymazání změřeného úseku se použije tlačítko Zrušit Výběr. ´
zrušit výběr/měření Zrušit Výběr/Měření.
Zruší zvýraznění prvků, také vymaže změřený úsek.
najít adresu Hledat adresu.
Otevře se nové okno, kde lze zadat podmínky výběru. Pokud lze výsledek dotazu graficky zobrazit (existuje grafický prvek dané adresy), tak se podle zadaných podmínek zobrazí v novém okně informace buď o jedné nebo více adres. Jestliže je nalezeno více adres, tak je možné si vybrat adresu, která se na mapě zvýrazní.
najít parcelu Hledat parcelu.
Otevře se nové okno, kde lze zadat podmínky výběru pro nalezení parcely. Parcelu je nutné zadat přesně, tedy i s číslem podlomení. Pak se otevře nové okno s informacemi o parcele.
tisk Tisk.
V novém okně, lze zvolit nastavení pro vygenerování mapového výstupu. Je možné zadat název mapy, dále jestli se má tisknout legenda a přehledka. Tisk je možný pouze na formát A4.
popisky Popisky.
V nově otevřeném okně, lze zvolit popisování vybraných prvků v mapě. Vykreslování některých popisků je závislé na měřítku, což znamená, že i při zapnutí daného popisku se popisek nezobrazí.
nápověda Nápověda.
Zobrazení této nápovědy.