nápověda

Nápověda k mapovým službám

Kontakt na oddělení GIS

Odkazy

Ceník

Nápověda

Nápověda

Jestliže chcete používat naše mapy, je nutné dodržet několik pravidel. Jedno z nejdůležitejších pravidel je používat moderní a "standardní" internetový prohlížeč. Mapoví klienti byli především testováni v prohlížečích Microsoft Internet Explorer ver. 6., Firefox ver. 2 a Netscape ver 7. pro platformy MS Windows, Linux Redhat a HP-UX.

Dále jsou použita tzv. vyskakovací okna a proto je nutné pro náš server je povolit. Návod, jak to udělat, je pro každý prohlížeč jiný, tak zde níže uvádíme postup pro vybrané prohlížeče.

Můžete se stát, že vyskakovací okna máte povolena, ale nějaký jiný nástroj je blokuje. Takové "blokovače" jsou většinou součástí různých nástrojových lišt (ToolBar), jako je nástrojová lišta od Google, Yahoo, ICQ a dalších. Jestliže máte takou lištu nainstalovanou, je potřeba v nastavení dané lišty povolit vyskakovací okna ( Enable Win Pop-Up nebo také WinPop Up ).


Postup pro povolení vyskakovacích oken:
Microsoft Internet Explorer ver. 6.
"Nástroje" -> "Možnosti Internetu ..." -> záložka "Osobní údaje" ->sekce "Blokování automaticky otevíraných oken." A pokud je potvrzena volba "Blokovat automaticky otevíraná okna", je nutné pomocí tlačítka "Nastaveni ..." přidat náš server http://gisova.ostrava.cz do adres povolených webů.
Firefox ver. 6.
"Nástroje" -> "Možnosti ..." -> záložka "Obsah". A pokud je potvrzena volba "Blokovat vyskakovací okna" je nutné pomocí tlačítka "Výjimky ..." přidat náš server http://gisova.ostrava.cz do adres povolených webů.


Přídavné nástrojové lišty:
Jestliže máte takovou přídavnou lištu nainstalovanou, tak je také potřeba přidat náš server http://gisova.ostrava.cz do adres povolených webů nebo blokování zakázat.