mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

POI - body zájmu

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - Mapa neudržovaných komunikací

Mapa neudržovaných komunikací

neudržované komunikace

Nařízení města č. 7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Nařízení města č. 7/2009

Vrstva "bloková mapa" obsahuje budovy, zastavěnou plochu, les, městskou zeleň a vodní plochy. a vykresluje se od měřítka 1 : 20 000 do 1 : 10 000

 
P.ř. vrstva minimální měřítko maximální měřítko
1  neudržované komunikace  1 : 20 000  neomezeno
2  adresy  1 : 5 000  neomezeno
3  bloková mapa  1 : 20 000  1 : 10 000
4  hranice parcel  1 : 10 000  neomezeno
5  katastry  neomezeno  neomezeno
6  letecký snímek 2014  1 : 5 000  1 : 200
7  obce  neomezeno  neomezeno
8  obvody  neomezeno  neomezeno
9  soubor podkladových dat (zeleň, zástavba, průmysl, ...)  neomezeno   1 : 20 000
10  uliční síť  1 : 20 000  neomezeno
11  vnitřní kresba parcel  1 : 10 000  neomezeno
12  železnice  1 : 60 000  neomezeno
13  železniční stanice  1 : 80 000  neomezeno