mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Dům roku v Ostravě

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - Mapa neudržovaných komunikací

Mapa neudržovaných komunikací

neudržované komunikace

Nařízení města č. 7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Nařízení města č. 7/2009

Vrstva "bloková mapa" obsahuje budovy, zastavěnou plochu, les, městskou zeleň a vodní plochy. a vykresluje se od měřítka 1 : 20 000 do 1 : 10 000

 
P.ř. vrstva minimální měřítko maximální měřítko
1  neudržované komunikace  1 : 20 000  neomezeno
2  adresy  1 : 5 000  neomezeno
3  bloková mapa  1 : 20 000  1 : 10 000
4  hranice parcel  1 : 10 000  neomezeno
5  katastry  neomezeno  neomezeno
6  letecký snímek 2014  1 : 5 000  1 : 200
7  obce  neomezeno  neomezeno
8  obvody  neomezeno  neomezeno
9  soubor podkladových dat (zeleň, zástavba, průmysl, ...)  neomezeno   1 : 20 000
10  uliční síť  1 : 20 000  neomezeno
11  vnitřní kresba parcel  1 : 10 000  neomezeno
12  železnice  1 : 60 000  neomezeno
13  železniční stanice  1 : 80 000  neomezeno