mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

POI - body zájmu

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - Parkovací místa

Parkovací místa

Parkování

Přehled parkovacích míst v centrální části města (zóna s regulací statické dopravy) a rozmístění parkovacích automatů na území statutárního města Ostravy.
Mapové podklady parkovacích míst jsou platné k 1. 1. 2016.

Připravené mapy parkovácích míst vhodné pro tisk na formát A4.

 
P.ř. vrstva minimální měřítko maximální měřítko
1  parkovací plochy - body  neomezeno  1 : 50 000
2  parkovací plochy  1 : 50 000  neomezeno
3  parkovací zóny  neomezeno  neomezeno
4  bloková mapa  1 : 20 000  neomezeno
5  hlavní komunikace  neomezeno  1 : 20 000
6  hranice parcel  1 : 10 000  neomezeno
7  jezera  neomezeno  1 : 20 000
8  katastry  neomezeno  neomezeno
9  lesy  neomezeno  1 : 20 000
10  letecký snímek 2014  1 : 5 000  1 : 500
11  městská zeleň  neomezeno  1 : 20 000
12  obce  neomezeno  neomezeno
13  obvody  neomezeno  neomezeno
14  průmyslové areály  neomezeno  1 : 20 000
15  řeky  neomezeno  neomezeno
16  uliční síť  1 : 20 000  neomezeno
17  vedlejší komunikace  1 : 60 000  1 : 20 000
18  vnitřní kresba parcel  1 : 10 000  neomezeno
19  zastavěná plocha  neomezeno  1 : 20 000
20  železnice  neomezeno  neomezeno
21  železniční stanice  1 : 80 000  neomezeno