mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Dům roku v Ostravě

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - Mapa rozvojových projektů města Ostravy

Mapa rozvojových projektů města Ostravy

rozvojové projekty města Ostravy

Přehled realizovaných i plánovaných projektů na území města Ostravy. Přehled vychází z dokumentu Real Estate Report Ostrava a zahrnuje velké multifunkční projekty, projekty administrativních budov, hotelů, hromadného a individuálního bydlení, nechybí ani nákupní a logistická centra, prezentace průmyslových zón a další typy developerských projektů.

 
P.ř. vrstva minimální měřítko maximální měřítko
1  Rozvojové projekty města   neomezeno   neomezeno
2  bloková mapa   1 : 20 000   neomezeno
3  hlavní komunikace   neomezeno   1 : 20 000
4  hranice parcel   1 : 10 000   neomezeno
5  jezera   neomezeno   1 : 20 000
6  katastry   neomezeno   neomezeno
7  lesy   neomezeno   1 : 20 000
8  letecký snímek 2014   1 : 5 000   1 : 500
9  městská zeleň   neomezeno   1 : 20 000
10  obce   neomezeno   neomezeno
11  obvody   neomezeno   neomezeno
12  průmyslové areály   neomezeno   1 : 20 000
13  řeky   neomezeno   neomezeno
14  uliční síť   1 : 20 000   neomezeno
15  vedlejší komunikace   1 : 60 000   1 : 20 000
16  vnitřní kresba parcel   1 : 10 000   neomezeno
17  zastavěná plocha   neomezeno   1 : 20 000
18  železnice   neomezeno   neomezeno
19  železniční stanice   1 : 80 000   neomezeno