obvody města

Věkové rozložení

Stromy života, rok 2005

Stromy života, rok 2010

Věkové rozložení - grafy

Obvody - Stromy života

Stromy života

Graf - obvody města Ostravy - 1. část

Graf - obvody města Ostravy - 2. část

Graf - obvody města Ostravy - 3. část

Graf - obvody města Ostravy - 4. část

Graf - obvody města Ostravy - 5. část

Graf - obvody města Ostravy - 6. část