mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

POI - body zájmu

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - Územní plán

Územní plánÚzemní plán Ostravy - Hlavní výkres urbanistická koncepce
spustit mapu

Rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. MSK 112852/2014 ze dne 05.09.2014 a č.j. MSK 27703/2015 ze dne 27.4.2015 a č.j. MSK 106684/2015 ze dne 30.9.2015 byly zrušeny části opatření obecné povahy „Územní plán Ostravy“. Rušené části jsou v textové části škrtnuty a žlutě podbarveny, měněný text je žlutě podbarven. V grafické části je zrušená část vyznačena.


Nová legenda.

Územní plán Ostravy
Územní plán Ostravy, vydaný dne 21.5.2014

Usnesením zastupitelstva města č. 2462/ZM1014/32 ze dne 21.5.2014 byl vydán „nový“ Územní plán Ostravy, který nahradil Územní plán města Ostravy z roku 1994.