mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Dům roku v Ostravě

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - Územní plán

Územní plán

Mapový klient Územního plánu Ostravy byl aktualizován do podoby Právního stavu po Změně č.1 Územního plánu Ostravy. Změna č.1 ÚPO byla vydána dne 20. 9. 2017 zastupitelstvem města.
Územní plán Ostravy - Hlavní výkres urbanistická koncepce
spustit mapu

Odkaz na legendu.

Územně plánovací dokumentace pro území města Ostravy.