obvody města

Věkové rozložení

Stromy života, rok 2005

Stromy života, rok 2010

Věkové rozložení - grafy

Obvody - Složení obyvatel v městských obvodech

Složení obyvatel za celé město Ostravu

Graf - město Ostrava

Složení obyvatel v městských obvodech

Graf - obvody města Ostravy - 1. část

Graf - obvody města Ostravy - 2. část