mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

POI - body zájmu

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Veřejná prostranství

Zastupitelstvo města se usneslo dne 5.4.2017 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 8/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, která nabývá účinnosti dnem 1.5.2017.
Statické mapy veřejného prostranství naleznete kliknutím na název příslušného městského obvodu v dané vyhlášce nebo tlačítkem "spustit mapu" lze zobrazit dynamickou mapu.
Sazby poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství naleznete v příloze č. 2

 
P.ř. vrstva minimální měřítko maximální měřítko
1  verejná prostranství  neomezeno  neomezeno
2  bloková mapa  1 : 20 000  neomezeno
3  hlavní komunikace  neomezeno  1 : 20 000
4  hranice parcel  neomezeno  neomezeno
5  jezera  neomezeno  1 : 20 000
6  katastry  neomezeno  neomezeno
7  lesy  neomezeno  1 : 20 000
8  letecký snímek 2014  1 : 5 000  1 : 200
9  městská zeleň  neomezeno  1 : 20 000
10  obce  neomezeno  neomezeno
11  obvody  neomezeno  neomezeno
12  průmyslové areály  neomezeno  1 : 20 000
13  řeky  neomezeno  neomezeno
14  sady a parky  neomezeno  neomezeno
15  uliční síť  neomezeno  neomezeno
16  vedlejší komunikace  1 : 60 000  1 : 20 000
17  vnitřní kresba parcel  neomezeno  neomezeno
18  zastavěná plocha  neomezeno  1 : 20 000
19  železniční stanice  1 : 80 000  neomezeno