mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Dům roku v Ostravě

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Veřejná prostranství

Zastupitelstvo města se usneslo dne 5.4.2017 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 8/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, která nabývá účinnosti dnem 1.5.2017.
Statické mapy veřejného prostranství naleznete kliknutím na název příslušného městského obvodu v dané vyhlášce nebo tlačítkem "spustit mapu" lze zobrazit dynamickou mapu.
Sazby poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství naleznete v příloze č. 2

 
P.ř. vrstva minimální měřítko maximální měřítko
1  verejná prostranství  neomezeno  neomezeno
2  bloková mapa  1 : 20 000  neomezeno
3  hlavní komunikace  neomezeno  1 : 20 000
4  hranice parcel  neomezeno  neomezeno
5  jezera  neomezeno  1 : 20 000
6  katastry  neomezeno  neomezeno
7  lesy  neomezeno  1 : 20 000
8  letecký snímek 2014  1 : 5 000  1 : 200
9  městská zeleň  neomezeno  1 : 20 000
10  obce  neomezeno  neomezeno
11  obvody  neomezeno  neomezeno
12  průmyslové areály  neomezeno  1 : 20 000
13  řeky  neomezeno  neomezeno
14  sady a parky  neomezeno  neomezeno
15  uliční síť  neomezeno  neomezeno
16  vedlejší komunikace  1 : 60 000  1 : 20 000
17  vnitřní kresba parcel  neomezeno  neomezeno
18  zastavěná plocha  neomezeno  1 : 20 000
19  železniční stanice  1 : 80 000  neomezeno