mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

POI - body zájmu

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - Volné pobíhání psů

Volné pobíhání psů

volné pobíhání psů
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství stanoví obecně závazné vyhlášky č. 12/2005, č. 13/2006, č. 7/2008, č. 6/2009, č. 4/2013, č. 6/2015, č. 12/2017. Vymezené prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy poskytuje tato mapová služba.
 
P.ř. vrstva minimální měřítko maximální měřítko
1  volné pobíhání psů   neomezeno   neomezeno
2  bloková mapa   1 : 20 000   neomezeno
3  hlavní komunikace   neomezeno   1 : 20 000
4  hranice parcel   1 : 10 000   neomezeno
5  jezera   neomezeno   1 : 20 000
6  katastry   neomezeno   neomezeno
7  lesy   neomezeno   1 : 20 000
8  letecký snímek 2014   1 : 5 000  1 : 200
9  městská zeleň   neomezeno   1 : 20 000
10  obce   neomezeno   neomezeno
11  obvody   neomezeno   neomezeno
12  průmyslové areály   neomezeno   1 : 20 000
13  řeky   neomezeno   neomezeno
14  sady a parky   neomezeno   neomezeno
15  uliční síť   1 : 20 000   neomezeno
16  vedlejší komunikace   1 : 60 000   1 : 20 000
17  vnitřní kresba parcel   1 : 10 000   neomezeno
18  zastavěná plocha   neomezeno   1 : 20 000
19  železnice   neomezeno   neomezeno
20  železniční stanice   1 : 80 000   neomezeno