mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Dům roku v Ostravě

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - Volné pobíhání psů

Volné pobíhání psů

volné pobíhání psů
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství stanoví obecně závazné vyhlášky č. 12/2005, č. 13/2006, č. 7/2008, č. 6/2009, č. 4/2013, č. 6/2015, č. 12/2017. Vymezené prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy poskytuje tato mapová služba.
 
P.ř. vrstva minimální měřítko maximální měřítko
1  volné pobíhání psů   neomezeno   neomezeno
2  bloková mapa   1 : 20 000   neomezeno
3  hlavní komunikace   neomezeno   1 : 20 000
4  hranice parcel   1 : 10 000   neomezeno
5  jezera   neomezeno   1 : 20 000
6  katastry   neomezeno   neomezeno
7  lesy   neomezeno   1 : 20 000
8  letecký snímek 2014   1 : 5 000  1 : 200
9  městská zeleň   neomezeno   1 : 20 000
10  obce   neomezeno   neomezeno
11  obvody   neomezeno   neomezeno
12  průmyslové areály   neomezeno   1 : 20 000
13  řeky   neomezeno   neomezeno
14  sady a parky   neomezeno   neomezeno
15  uliční síť   1 : 20 000   neomezeno
16  vedlejší komunikace   1 : 60 000   1 : 20 000
17  vnitřní kresba parcel   1 : 10 000   neomezeno
18  zastavěná plocha   neomezeno   1 : 20 000
19  železnice   neomezeno   neomezeno
20  železniční stanice   1 : 80 000   neomezeno