mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - WMS

WMS

WMS

Služba WMS nabízí rozhraní pro WMS klienta, který komunikuje na základě standardizovaných protokolů Open GIS konsorcia (OGC). Mapového klienta si pak můžete sami zvolit z mnoha volně dostupných webových klientů nebo se připojit na WMS službu pomocí některého komerčního produktu.

Více o WMS službách se dozvíte na stránkách Wikipedie - WMS

WMS služba Stutárního města Ostravy je podle specifikace WMS verze 1.1.1. a je dostupná na URL adrese
http://gisova.ostrava.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap?ServiceName=wms

WMS služba zobrazuje níže uvedená data.

 
P.ř. vrstva minimální měřítko maximální měřítko
1  názvy obcí  neomezeno  neomezeno
2  názvy obvodů  neomezeno  neomezeno
3  názvy katastrů  neomezeno  neomezeno
4  názvy ulic  neomezeno  neomezeno
5  čísla orientační  1 : 7 000  neomezeno
6  čísla popisná  1 : 7 000  neomezeno
7  železniční stanice  neomezeno  neomezeno
8  obce  neomezeno  neomezeno
9  katastry  neomezeno  neomezeno
10  obvody  neomezeno  neomezeno
11  železnice generalizovaná  neomezeno  1 : 60 000
12  komunikace general.  neomezeno  1 : 60 000
13  řeky general.  neomezeno  1 : 60 000
14  vodní plochy general.  neomezeno  1 : 60 000
15  zastavěná plocha general.  neomezeno  1 : 60 000
16  průmyslové areály general.  neomezeno  1 : 60 000
17  lesy general.  neomezeno  1 : 60 000
18  městská zeleň general.  neomezeno  1 : 60 000
19  železnice generalizovaná  1 : 60 000  1 : 20 000
20  hlavní komunikace general.  1 : 60 000  1 : 20 000
21  vedlejší komunikace general.  1 : 60 000  1 : 20 000
22  řeky general.  1 : 60 000  1 : 20 000
23  vodní plochy general.  1 : 60 000  1 : 20 000
24  zastavěná plocha general.  1 : 60 000  1 : 20 000
25  průmyslové areály general.  1 : 60 000  1 : 20 000
26  lesy general.  1 : 60 000  1 : 20 000
27  městská zeleň general.  1 : 60 000  1 : 20 000
28  uliční síť  1 : 20 000  neomezeno
29  železnice  1 : 20 000  neomezeno
30  letecký snímek 2012  1 : 5 000  1 : 200
31  bloková mapa  1 : 20 000  neomezeno
       

Podporované souřadné systémy
EPSG:102067 - S-JTSK (Krovak East North)
EPSG:28403 - Pulkovo 1942 GK Zone 3
EPSG:4326 - GCS_WGS 1984
EPSG:3035 - ETRS 1989 LAEA
EPSG:32633 - WGS 1984 UTM Zone 33N