mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Dům roku v Ostravě

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - WMS

WMS

WMS

Služba WMS nabízí rozhraní pro WMS klienta, který komunikuje na základě standardizovaných protokolů Open GIS konsorcia (OGC). Mapového klienta si pak můžete sami zvolit z mnoha volně dostupných webových klientů nebo se připojit na WMS službu pomocí některého komerčního produktu.

Více o WMS službách se dozvíte na stránkách Wikipedie - WMS

WMS služba Stutárního města Ostravy je podle specifikace WMS verze 1.1.1. a je dostupná na URL adrese
http://gisova.ostrava.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap?ServiceName=wms

WMS služba zobrazuje níže uvedená data.

 
P.ř. vrstva minimální měřítko maximální měřítko
1  názvy obcí  neomezeno  neomezeno
2  názvy obvodů  neomezeno  neomezeno
3  názvy katastrů  neomezeno  neomezeno
4  názvy ulic  neomezeno  neomezeno
5  čísla orientační  1 : 7 000  neomezeno
6  čísla popisná  1 : 7 000  neomezeno
7  železniční stanice  neomezeno  neomezeno
8  obce  neomezeno  neomezeno
9  katastry  neomezeno  neomezeno
10  obvody  neomezeno  neomezeno
11  železnice generalizovaná  neomezeno  1 : 60 000
12  komunikace general.  neomezeno  1 : 60 000
13  řeky general.  neomezeno  1 : 60 000
14  vodní plochy general.  neomezeno  1 : 60 000
15  zastavěná plocha general.  neomezeno  1 : 60 000
16  průmyslové areály general.  neomezeno  1 : 60 000
17  lesy general.  neomezeno  1 : 60 000
18  městská zeleň general.  neomezeno  1 : 60 000
19  železnice generalizovaná  1 : 60 000  1 : 20 000
20  hlavní komunikace general.  1 : 60 000  1 : 20 000
21  vedlejší komunikace general.  1 : 60 000  1 : 20 000
22  řeky general.  1 : 60 000  1 : 20 000
23  vodní plochy general.  1 : 60 000  1 : 20 000
24  zastavěná plocha general.  1 : 60 000  1 : 20 000
25  průmyslové areály general.  1 : 60 000  1 : 20 000
26  lesy general.  1 : 60 000  1 : 20 000
27  městská zeleň general.  1 : 60 000  1 : 20 000
28  uliční síť  1 : 20 000  neomezeno
29  železnice  1 : 20 000  neomezeno
30  letecký snímek 2012  1 : 5 000  1 : 200
31  bloková mapa  1 : 20 000  neomezeno
       

Podporované souřadné systémy
EPSG:102067 - S-JTSK (Krovak East North)
EPSG:28403 - Pulkovo 1942 GK Zone 3
EPSG:4326 - GCS_WGS 1984
EPSG:3035 - ETRS 1989 LAEA
EPSG:32633 - WGS 1984 UTM Zone 33N